Styrelsen

Erikstorps Samfällighetsförening


Styrelsen


Ordförande

Ralph Arnestig


Ord Ledamöter

Sune Gustafsson

Bertil Winberg

Staffan Anvell

Mattias Östergren


Suppleant och Kassör

Tomas Tengstrand


Suppleanter

Marcus Pettersson

Bertil Johansson

Agneta Carlsson

Johan Antonsson


Revisorer

Jan Hasselberg

Ralph Mattsson


Revisorssuppleant

Ann-Britt Larsson

                         

Copyright © All Rights Reserved