Hustyper

Det finns fyra hustyper inom samfälligheten. Klicka på länkarna nedan för att se ritning/planlösning för varje hustyp:


Enplan/parhus

Souterräng, friliggande

Souterräng, parhus

1 1/2 planTeknisk info


Området är uppfört mellan 1979-1980 av AB Egna Hem i Borås. Husen är platsbyggda av lösvirke.


Stombeskrivning bostadshus

Grund: Betongplatta på mark med underliggande lättklinkerisolering (Leca) och dräneringsskikt

Souterränghus: Motfyllda väggar, puts + 200 betonghålsten + reglar + 120 mm mineralull + plastfolie.

Bärande innerväggar i bottenvåning (souterränghus): 200 betonghålsten + gips

Övriga ytterväggar: träpanel (Z-panel) + spikreglar + 9 mm gips + reglar + 120 mm mineralull + plastfolie + reglar + 45 mm mineralull + 13 mm gips.

Övriga innerväggar: 13 mm gips + reglar + gips.

Takstolar: Träfackverk

Yttertak: Betongtakpannor.

Takisolering: mineralullskiva + mineralullsmatta

Innertak: 13 mm gips på glespanel.

Fönster: trä, fasta och öppningsbara med tre-glas isolerruta.

Innerdörrar: fabriksmålade

Fönsterbänkar: Utgör tillval.

Trappa: av furu belagd med textilmatta


Värme/ventilation

Värmesystemet är vattenburen el (ett-rörssystem).

Ventilationen är mekanisk med återvinning.