Samfällighetsavgift

Erikstorps Samfällighetsförening

Samfällighetsavgift


Månadsbetalning 1600 kr

Betalas senast: Den siste i varje månad till Plusgirokonto 670868-9


I denna summa ingår:


500 kr Avsättning till reparationsfond


1000 kr Löpande underhållskostnader. I detta belopp ingår bl. a.


  • Sophämtning
  • Snöröjning och sandning
  • Garageplats i garage
  • El o belysning inom Samfällighetens gemensamma ytor
  • Fasta kostnader för vatten/avlopp
  • Fasta kostnader för Fiberanslutning med Bredband 100 Mbit/s, Bredbandstelefoni samt 39 TV-kanaler
  • Patrullering av Securitas


100 kr Delbetalning av egen vattenförbrukning med 100 kr/mån. Detta för att bl. a. inte beloppet man ska betala för vatten blir för stort i september. En delbetalning av vatten med 100 kr/mån motsvarar ungefär 40 kbm årlig vattenförbrukning. Avstämning och slutlig betalning för årets vattenförbrukning sker i september/oktober.Copyright © All Rights Reserved