Home


Välkommen till Erikstorps Samfällighetsförening


Samfälligheten består av 51 bostadsfastigheter fördelat på fem gårdar. Varje gård har en gemensam grönyta samt kallgarage med gemensamt förråd.  Det finns även ett antal parkeringsplatser för boende samt gäster.

Varje gård har egen lekplats med varierande utrustning. I anslutning till samfälligheten finns en mindre fotbollsplan samt en kommunal lekplats.

 

Området är uppfört mellan 1979-1980 av AB Egna Hem i Borås.


Det finns fyra hustyper inom samfälligheten:

Enplan, parhus

Souterräng, friliggande

Souteräng, parhus

1 1/2 plan, friliggande

Samfälligheten omfattar fastigheterna Erikstorp 1:82-1:132


Inom samfälligheten ligger fastigheterna på följande adresser:


Skräddaregårdsvägen 2-20

Listvägen 1-41

Bjälkvägen 2-40