Hustyper

Erikstorps Samfällighetsförening

Det finns fyra hustyper inom samfälligheten. Klicka på länkarna nedan för att se ritning/planlösning för varje hustyp:


 • 1 1/2 plan

 • Teknisk info


  Området är uppfört mellan 1979-1980 av AB Egna Hem i Borås. Husen är platsbyggda av lösvirke.


  Stombeskrivning bostadshus

  Grund: Betongplatta på mark med underliggande lättklinkerisolering (Leca) och dräneringsskikt

  Souterränghus: Motfyllda väggar, puts + 200 betonghålsten + reglar + 120 mm mineralull + plastfolie.

  Bärande innerväggar i bottenvåning (souterränghus): 200 betonghålsten + gips

  Övriga ytterväggar: träpanel (Z-panel) + spikreglar + 9 mm gips + reglar + 120 mm mineralull + plastfolie + reglar + 45 mm mineralull + 13 mm gips.

  Övriga innerväggar: 13 mm gips + reglar + gips.

  Takstolar: Träfackverk

  Yttertak: Betongtakpannor.

  Takisolering: mineralullskiva + mineralullsmatta

  Innertak: 13 mm gips på glespanel.

  Fönster: trä, fasta och öppningsbara med tre-glas isolerruta.

  Innerdörrar: fabriksmålade

  Fönsterbänkar: Utgör tillval.

  Trappa: av furu belagd med textilmatta


  Värme/ventilation

  Värmesystemet är vattenburen el (ett-rörssystem).

  Ventilationen är mekanisk med återvinning.

  Copyright © All Rights Reserved